Cała sztuka języka polega na tym, aby być zrozumianym.

(Konfuzius)

Język jest wyrazem ludzkiej duszy i kultury, umożliwa człowiekowi myślenie. Przez język człowiek kształtuje swoje pomysły i wizje. Językiem określa swoją tożsamość i świat w którym żyje.

Komunikacja w zawodowym i prywatnym otoczeniu ma podstawowe znaczenie w osiąganiu sukcesów tak samo jak jest niezbędna do dobrego samopoczucia i szczęścia.

 

  Z naszą wiedzą, naszymi kompetencjami i doświadczeniem chcemy Państwu pomóc, być prawidłowo zrozumianym w środowisku obcej kultury.

 

 proponuję:

Ø językowe:

·        tłumaczenia pisemne i ustne 

·        indywidualne uzupełnienie/podnoszenie kompetencji językowych na poziomie szkolnym i uniwersyteckim

·        indywidualne uzupełnienie kompetencji języka biznesowego/zawodowego dla studentów i osób pracujących

·        treningi indywidualne przez tematyczne konwersacje

 

Ø interkulturowe:

·        spotkania i warsztaty interkulturowe

·        seminaria tematyczne na zlecenia firmowe i indywidualne w celu rozwoju i rozszerzanie kompetencji interkulturowych

 

Ø bieżące projekty:

·        informacje o bieżących projektach znajdziecie tutaj . . .

 

 

 

 

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu