Ralph Arzt, MBA

 

  • nauczyciel języka niemieckiego w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • tłumacz PL>DE

 

Ø  Studia:

  • Zarządzanie ogólne 
  • Zarządzanie projektami
  • Mediacja biznesowa
  • Coaching i doradztwo biznesowe
  • Przygotowanie pedagogiczne

 

Język i Kultura:

  • niemiecki (native)
  • polski (na poziomie zaawansowanym)
  • angielski (na poziomie średniozaawansowanym)
 

  

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu