Ralph Arzt, MBA

 

 

 

Kariera zawodowa:

Ø   Jestem wykładowcą w Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

      Ponad 15 lat byłem liderem bardzo zmotywowanego i skutecznego zespołu w prywatnej firmie. Od początku wspomagałem pracowników w rozwoju zawodowym i podnoszeniu kompetencji.

Ø  Jako kierownik techniczny oddziału telekomunikacyjnego przygotowałem i prowadziłem projekty klientów mojego pracodawcy. Odnosiliśmy sukcesy dzięki koncentracji na wymaganiach i potrzebach określonych przez klienta.

Ø  Jako „Coach w Biznesie“ i „Mediator w Biznesie“ nauczyłem się rozumieć konflikty jako korzystny potencjał do wprowadzania rozwoju i potrzebnych zmian. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie chętnie pomogę Państwu w osiągnieciu osobistych i zawodowych celów.

 

Wykształcenie i kwalifikacje:

Ø  Uczyłem się zawodu technik telekomunikacji. Zawsze zorientowany na osiągniecie celu brałem udział w różnych szkoleniach i seminariach rozwijając osobiste, społeczne i zawodowe kompetencje.

Ø  Dzięki szkoleniom kończącym się tytułem Meistra zdobyłem dodatkowe specjalistyczne kompetencje oraz podstawową wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Skończyłem kurs przygotowania pedagogicznego, który daje mi prawo i kompetencje do nauczania zawodu i do zarządzania pracownikami.

Ø  W trakcie studiów połączonych z praktyką (B.A. i MBA) zapoznałem się z podstawową wiedzą w zakresie General Management i Project Management którą miałem okazję pogłębić prowadząc różne projekty.

Ø  Dzięki studiom podyplomowym „Buziness Coaching i Counselling (SHB)“ z certyfikatem wyższej uczelni zwiększyłem wiedzę i kompetencje w zakresie rozwoju osobistego i zarządzania ludźmi.  

Ø  W czasie podyplomowych studiów „Wirtschaftsmediator (Steinbeis)“ z certyfikatem wyższej uczelni nauczyłem się rozumieć ludzkie światy indywidualne oraz jak wykorzystywać ich dodatnie potencjały do rozwiązywania konfliktów.

 

·         Wybrane tematy opracowane przeze  mnie podczas studiów:

-            Skutki zmian demogrficznych na werbowanie uczniów do zawodu

-            Czynniki zarządzania pracownikami, przywiązanie pracownika do firmy i rozwój pracownika

-            Przygotowanie, założenie i rozwój samodziałalności w kontekscie interkulturowym

-            Aspekty interkulturowe w mediacji

 

·         Wybrane projekty opracowane przeze  mnie podczas studiów:

-            Założenia partnerstwa między przeciębiorstwiem i szkołą ogólnokształcącą

-            Wypracowanie koncepcji do werbowania uczniów ze szkoły do zawodu

-            Prowadzenie „koła zainteresowania fizyką“ w szkole ogólnokształcącej celem werbowania uczniów do zawodu

-            Koncepcja dopasowania procesu servisu do zmieniących się wymagań klientów

-            Wspomaganie StartUp‘a pod względem aspektów interkulturowych

-            Wspomaganie klienta przygotowującego paln biznesowy

 

Język i Kultura:

Ø  Język:

-          niemiecki (native)

-          polski (na poziomie zaawansowanym)

-          angielski (na poziomie średniozaawansowanym)

Ø  Wykształcenie interkulturowe:

-          różne interkulturowe studia i prace uzupełniane przez samokształcenie

-          Interkulturowe warsztaty i spotkania

Ø  Doświadczenia interkulturowe:

-          rodzinne powiązania z Polską

-          prywatna i zawodowa sieć znajomości w Polsce

-          doświadczenia zdobyte przez liczne zawodowe i prywatne podróże i kontakty:

sąsiedzi Niemiec: Polska, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia, Dania

kraje arabskie: Iran, Pakistan, Algieria, Oman, Katar,

inne państwa: Rosja, Kazachstan, Chiny, Argentynia, Białoruś, Czechy, Włochy, Turcja, Kuba, Kanada

Ø  Aktywność interkulturowa:

-          lekcje języka niemieckiego i spotkania interkulturowe w II. LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

-          warsztaty i lekcje języka niemieckiego oraz projekty interkulturowe jako partner SODMiDNu w Kielcach

-          warsztaty tematyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Instytucie Filologii Obcych.  

 

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu