„Kulturschok – Was nun?”
Szok kulturowy – I co dalej? 

 

„Eine Kultur ist das Treibhaus, das es den menschlichen Fähigkeiten erlaubt, sich zu entwickeln, und zugleich das Gefängnis, das sie einengt.“

"Kultura - to oranżeria, która pozwala na rozwój ludzkich zdolności, a jednocześnie jest dla nich więzieniem, ogranicząc je."

Aldous Huxley (1894-1963) 

Słuchacze dowiedzą się, co to jest kultura i jak silnie ona działa na psychikę człowieka.
Na praktycznych przykładach słuchacze uświadomią sobie jaki wpływ na interpersonalną komunikację mogą mieć niezgodności kulturowe. Wyjaśnimy również pojęcia „szok kulturowy” i dyskursywnie przejdziemy do poszukiwań rozwiązań kłopotów wynikających z szoku kulturowego.
Warsztaty przygotowane są w wersji 90 min. i będą prowadzone przez Ralpha Arzta w języku niemieckim z uzupełnieniami w języku polskim. Spotkania 

 

  

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu