„Nauczanie języków obcych w erze multimediów
w kontekście motywowania uczniów”

Część teoretyczna:                                                

  • Realizm dydaktyczny w nauczaniu języków obcych.
  • Wykorzystanie nowej technologii, a wzrost motywacji do nauki młodego pokolenia.

Część warsztatowa:                                              

  • Zaproponowanie skutecznych metod i form pracy z uczniami przy użyciu materiałów multimedialnych  (prezentacja multimedialna).
  • Praca metodami aktywizującymi (np. Kahoot, QR-Code i inne)
  • Wymiana poglądów i doświadczeń w wykorzystaniu nowoczesnych technologii

 Warsztaty odbędą się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 16:00 – 18:15 w
Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Zajęcia poprowadzi rodzimy użytkownik języka niemieckiego MBA Ralph Arzt.
Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
Uczestnicy otrzymają materiały metodyczne, zaświadczenia uczestnictwa .

Prosimy o potwierdzenie udziału nauczycieli do dnia  23. Listopada 2018 r.,
nr telefonu 41 36 76 726

 

 w kooperacji z  

 > e-mail do Ralpha Arzta <

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu