Wirtschaftsverhandlungen in deutscher Sprache
Negocjacje biznesowe w języku niemieckim

 

Gehört es zu Ihren Aufgaben, Verhandlungen in deutscher Sprache zu führen oder vorzubereiten?
Der Trainingskurs „WIRTSCHAFTSVERHANDLUNGEN“ in deutscher Sprache ist in zweit Teile mit jeweils 15 Lektionen gegliedert. Er richtet sich vor allem an Interessenten mit Sprachkenntnissen auf dem Niveau ab B2, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Verhandlungen in deutscher Sprache vorbereiten, führen, daran teilnehmen oder auswerten bzw. sich auf eine solche Tätigkeit vorbereiten möchten.

Der Trainingskurs konzentriert sich mit Fallbeispielen auf den Erwerb und das Training sprachlicher Kompetenzen zur erfolgreichen Realisierung von Verhandlungsstrategien. Audioamaterial von Verhandlungsgesprächen des beruflichen Alltags sowie Gruppenarbeiten und Rollenspiele in Anlehnung an Ihre eigene berufliche Praxis ermöglichen ein realistisches Training sowie die effiziente Vorbereitung auf Gesprächssituationen mit Verhandlungscharakter.

 

Czy negocjacje w języku niemieckim należą do Pani/Pana zakresu pracy?
Kurs językowy „NEGOCJACJE BIZNESOWE” w języku niemieckim składa się z dwóch części, każda z nich obejmue 15 lekcji w ciągu 4 miesięcy. Skierowany jest przede wszystkim do zainteresowanych osób posiadających kompetencje językowe na poziomie B2 i wyżej, którzy w ramach zawodowych czynności przygotują, prowadzą, analizują lub biorą udział w negocjacjach biznesowych lub osób przygotowujących się na podobne działanie.
Kurs przygotowany jest na podstawie podręcznika ERFOLGREICH IN VERHANDLUNGEN wydawnictwa Kletta. Wykorzystując przykładowe sytuacje z zawodowej praktyki nacisk szkolenia skierowany jest na nabywanie i trenowanie językowych kompetencji do realizacji negocjacjynych strategii. Materiały audiofoniczne codziennych rozmów zawodowych oraz praca w grupach i odgrywanie ról w oparciu o własną praktykę zawodową umożliwiają realistyczny trening i skuteczne przygotowanie do rozmów o charakterze negocjacyjnym.

 in Kooperation mit  

 > e-mail do Ralpha Arzta <

 

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu