Opis tematu:

 

Werkstatt-Veranstaltung „Wirtschaftsverhandlungen – mehr als nur Sprache”

Ziel der Werkstatt-Veranstaltung:

Sehr gute Kenntnisse der Verhandlungssprache sind die Grundlage für erfolgreiche  Wirtschaftsverhandlungen.  Doch reicht das aus ... ?

·         Welche Ziele haben unsere Verhandlungspartner?

·         Wie kann man sich auf die Verhandlungsstrategie der anderen vorbereiten?

·         Wie ticken unsere Verhandlungspartner?

·         Welche Rolle spielen Werte und Kultur?

·         Welche Rolle kommt dem Übersetzer zu und welche Verantwortung trägt er dabei?

Es gibt viele Fragen Rund um das Thema „Wirtschaftsverhandlungen”, die mit dieser Werkstatt-Veranstaltung diskutiert werden sollen.

 

 

Warsztaty „Negocjacje biznesowe – więcej niż tylko język“

Cele warsztatów:

Bardzo dobra znajomość języka negocjatorów jest podstawą, aby skutecznie negocjować. Jednak – czy to wystarczy ... ?

·         Jakie cele ma druga strona negocjacji?

·         Jak można przygotować się na strategie negocjatorów drugiej strony?

·         Jak myślą strony negocjacji?

·         Jaki wpływ na negocjacje mają kultura i wartość?

·         Jaka będzie rola tłumacza i jaka wynika z tego jego odpowiedzialność?

 

Wiele jest pytań wokół tematu „ Negocjacje biznesowe” na które chcemy dyskutować w trakcie warsztatów.

 

Ralph Arzt:   info (@) ralph-arzt.eu